Sudoku

Prikazana je naključna lahka igra.

9
4
2
6
1
3
6
1
7
9
8
9
5
6
7
8
1
3
5
6
3
8
2
4
5
1
1
3
8
2
8
9
6
3
5
5
7
4
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D

 

Nova igra:
Lahka
Easy
Srednja
Medium
Težka
Hard

Cilj igre sudoku je izpolniti sudoku mrežo s številkami tako, da bo vsak stolpec, vsaka vrstica in vsak 3 x 3 kvadrat vseboval številke od 1 do 9.

Vaša naloga je:

Na začetku je mreža že delno izpolnjena s številkami. Z njihovo pomočjo nadaljujejte izpolnjevanje mreže. Lahki sudoku ima več vnesenih številk kot težki sudoku.

Sudoku na Blic.si

Na Blic.si rešujete sudoku tako, da izberete želeno polje in nato izberete pravo številko pod mrežo. Lahko si tudi pomagate s številčnico na tipkovnici.

Ko izpolnite zadnje polje in če je sudoku rešen pravilo, boste avtomatično prejeli obvestilo o uspešnem zaključku.

Če izberete številko, ki v tej vrstici, stolpcu ali 3 x 3 kvadratu že obstaja, se vam za trenutek ta polja obarvajo rdeče.

V primeru, da si premislite in želite zamenjati številko v želenem polju, samo izberite drugo številko. Če izberete še enkrat isto številko, se bo polje izpraznilo.

V pomoč vam je možnost zapiskov. Če izberete ikono svinčnika, se bo le-ta obarval, ob izbiri želenega polja in številke pod mrežo pa se bo v polju izpisala mala številka. Ta vam bo v pomoč pri nadalnjem reševanju sudoka. Izberte lahko vseh 9 številk.

Če je v zapisku številka, za katero ste ugotovili, da ne sodi tja, jo lahko odstranite. Imejte vključeno možnost zapiskov (obarvana ikona svinčnika) in še enkrat izberite številko, ki je ne želite imeti v zapiskih.